مهندسی معماری
 
شماره 1 - تابستان 1369در آغاز راه (دکتر هادی ندیمی)مقایسه هزینه های جابجایی و یا درجاسازی خرمشهر (مهندس سید حسن میری)واحد همسایگی (دکتر جهانشاه پاکزاد)نگاهی به مفهوم شهر در ایران (دکتر سید محسن حبیبی)نمود خلاقیت (دکتر محمود رازجویان)احیا فرهنگ وقف، با هدف تسهیل زندگی در مجتمع های زیستی (بهرام قدیری)گچبری های باغ فردوس (واحد اسناد و تحقیقات)گزارشی از واحد اسناد و تحقیقات دانشکده معماری و شهرسازی (زهره عمادی)یادگاری از گذشته، خانه سجادی (واحد اسناد و تحقیقات)معرفی کتابخبرهابخش انگلیسی


http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://noandishaan3.persiangig.com/majaleh/soffeh%201.rar


شماره 2 - تابستان 1370مدخلی بر آموزش معماری (دکتر هادی ندیمی)صناعت طراحی، صنع معماری (مهندس لادن اعتضادی)شکست معماری مدرن (مهندس حمیدرضا فرزانیان)سادگی و پیچیدگی در دو قطب طراحی (دکتر جهانشاه پاکزاد)آموزش سازه (دکتر پرویز وزیری)تقویم نیاز به سایه و آفتاب (دکتر محمود رازجویان)یادگاری از گذشته (مهندس کامبیز حاجی قاسمی)هنر اسلامی (مهندس بهزاد مولوی)یادواره حسن فتحی (امین صادقی)معرفی کتابگزارش کنفرانساخباربخش انگلیسی

 http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://noandishaan3.persiangig.com/majaleh/soffeh%202.rar 


شماره 3 و 4 - پاییز و زمستان 1370نظریه ای در تفکر برنامه ریزی و طراحی شهریروش های برنامه ریزی مکانیشهرهای رمزیاصلاح نظام آموزش طراحیتأثیر سایه بارها بر میزان کسب انرژی گرمایی از طریق پنجره هاتعیین سرعت باد در بافت های شهیریادگاری از گذشته: مدرسه امام خمینی (سلطانی) کاشاناثر دانشجو: چگونه طراحی کنیمفهرستواره نام بناهای قدیمی ایراناخباربخش انگلیسیhttp://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://noandishaan3.persiangig.com/majaleh/soffeh%203-4.rar ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------شماره 5 - بهار 1371حفظ آثار جنگ با عنایت به تجربه تاریخی شیعه (مهندس احمد اصغریان جذی)فتوت نامه بنایان (دکتر علی اکبر خان محمدی)استهلاک زودرس (مهندس محمد جعفر خاتمی)هنر و ریتم (دکتر اشرف محمودیان)واقعیت مجازی (مهندس سعید مشایخ فریدنی)برآستانه خانه (مهندس حمیدرضا فرزانبار)موقعیت سنج خورشیدی (دکتر محمود رازجویان - مهندس منصوره طاهباز)یاگاری از گذشته : مجموعه میرزا شفیع در تبریز (مهندس کامبیز حاج قاسمی - علی کشاورزی قره بلاغ - علی شریف ابادی اسماعیلی - اسدالله طالبی)شعر: زندگی در شهری که می بینیداخباربخش انگلیسیدانلود مجله صفه شماره 5 http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://noandishaan3.persiangig.com/majaleh/soffeh%205.rar ------------------------------------------------------------------------------------------------------------شماره 6 و 7 و 8 - تابستان و پاییز و زمستان 1371مبانی طراحی فضاهای متوالی در معماری شهر (دکتر علی غفاری سده)نقش عوامل موثر دریایی در سازماندهی منطقه ای و شهرهای بندری (مهندس محمدجعفر خاتمی)ورای هندسه طاق و گنبد (دکتر فرهاد فخار تهرانی)شهر آشوب های فارسی در باب بنایان و حرفه های وابسته (دکتر علی اکبر خان محمدی)پیوند کاشی کاری سنتی و صنعت سرامیک (مهندس محمدرضا اولیا)کتابشناسی شهرهای ایران (بهرام قدیری)قالب های بادی و پوسته های بتنی (مهندس سعید مشایخ فریدنی)تنگناهای زیست محیطی تهران در رابطه با آبخیزها با تأکید بر حوزه سد طالقان رود (دکتر عطا ا... قبادیان)طراحی فرآیندی خلاقانه (فرانسیس د - ک، چینگ / مترجم: مهندس هورداد قندهاری)یادگاری از گذشته: مزار شاه میرعلی حمزه (مهندس کامبیز حاجی قاسمی، بیتا اردبیلی، سایه میراحمدیان)اخبارمعرفی کتاببخش انگلیسیhttp://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://noandishaan3.persiangig.com/majaleh/soffeh%206-7-8.rar ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------شماره 9 و 10 - بهار و تابستان 1372منظومه اصفهانیه (دکتر علی اکبر خان محمدی)ساختمان جدید تالار اجتماعات و مرکز انتخاباتی نیویورک (مهندس سعید مشایخ فریدنی)جریان انتقال ناپایدار (دکتر شهرام پور دیهمی)آیرودینامیک معماری و مجتمع های ساختمانی (دکتر محمود رازجویان)کتابشناسی شهرهای ایران (بهرام قدیری)یادگاری از گذشته: خانه مرتاضیون (مهندس کامبیز حاجی قاسمی، محمدرضا هوبخت، محسن صادقپور فرج، فرهاد میرزایی، مرجان مظفری)گزارش: طراحی غرفه ایران در نمایشگاه بین المللی ته جان کره جنوبی (مهندس فرهاد احمدی)اخبارمعرفی کتاببخش انگلیسیدانلود مجله صفه شماره 9 و 10http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://noandishaan3.persiangig.com/majaleh/soffeh%209-10.rar------------------------------------------------------------------------------------------------------------شماره 11 و 12 - پاییز و زمستان 1372افسانه سنمار (دکتر علی اکبر خان محمدی)احیاء: اعطای عملکرد جدید به بناهای قدیمی (دکتر فرهاد فخاری تهرانی، مهندس احمد اصغریان جدی، بهرام قدیری)بازدیدکنندگان از اماکن میراث جهانی (بهرام قدیری)آیرودینامیک معماری و مجتمع های ساختمانی (دکتر محمود رازجویان)کتابشناسی شهرهای ایران (بهرام قدیری)آشنایی با استادکاران معماری سنتی ایران (مهندس محمدرضا اولیاء)یادگاری از گذشته: مسجد جامع قم (مهندس کامبیز حاجی قاسمی، فرامرز خالوزاده، سید علی میرمحمدی)اخبارمعرفی کتاببخش انگلیسی http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://noandishaan3.persiangig.com/majaleh/soffeh%2011-12.rar ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------شماره 13 و 14 - بهار و تابستان 1373تعادل بصری در دستگاه انتظام مرکزی (دکتر محمود رازجویان)برنامه ریزی شهری و شهرهایی که در فهرست میراث جهانی قرار دارد (بهرام قدیری)ساختمان بانک چین (مهندس سعید مشایخ فریدنی)موزه لوور (مهندس سعید مشایخ فریدنی)کبوترخانه های ایران (دکتر فرهادی)کتابشناسی شهرهای ایرانآشنایی با استادکاران معماری سنتی ایران: استاد رضا (بهرام قدیری)یادگاری از گذشته: کسی نداده نشان در جهان چنین حمام (مهندس کامبیز حاجی قاسمی)اخبارمعرفی کتابمعرفی رساله های نهاییبخش انگلیسی http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://noandishaan3.persiangig.com/majaleh/soffeh%2013-14.rar ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------شماره 15 و 16 - پاییز و زمستان 1373برنامه ریزی توسعه جامع دانشگاهی (مهندس سیاوش انصاری نیا)سازمان های فضایی در معماری شهرهای سنتی ایران (دکتر علی غفاری سده)سانتیاگو کالاتراوا (مهندس سعید مشایخ فریدنی)کتابشناسی شهرهای ایران (بهرام قدیری)احیای بنای توحیدخانه اصفهان (مهندس محمدحسین وافی)آشنایی با استادکاران معماری سنتی ایرانیادگاری از گذشته: امامزاده حسین قزوین (مهندس کامبیز حاجی قاسمی، شاهین همدانی، رضا سرایی زاده، فردین پارسایی)معرفی کتاباخباربخش انگلیسی http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://noandishaan3.persiangig.com/majaleh/soffeh%2015-16.rar ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------شماره 17 و 18 - بهار و تابستان 1374شهر سالم در کشورهای در حال توسعه (گیسو قائم)مسکن روستایی در الجزایر (اکبر زرگر)پنجره و کمیت روشنایی (شهرام پور دیهیمی)شرایط کوران هوا (محمود رازجویان)تأثیر کج باران بر نمای ساختمان (منصوره طاهباز)کتابشناسی شهرهای ایران (بهرام قدیری)مناسب سازی محیط شهری برای معلولین (آویل تومه)یادگاری از گذشته: مسجد نصیرالملک شیراز (کامبیز حاجی قاسمی، جمشید بهبود)اخبارمعرفی کتاببخش انگلیسیhttp://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://noandishaan3.persiangig.com/majaleh/soffeh%2017-18.rar ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------شماره 19 و 20 - پاییز و زمستان 1374آغاز سخن (بهرام قدیری)بوم شناسی در شهرهای کهن ایران (علی غفاری)نیشابور (ابرشهر) سیر تحول و اصول ساخت و سازمان شهری (لادن اعتضادی)جایگاه درس تاریخ معماری در آموزش معماری (اکبر زرگر)نکاتی پیرامون نقوش اسلامی (کامبیز نوایی)نگاهی به آموزش معماری در دوران معاصر (زهرا طاقی)خطاب به ارگ تاریخی بم (علی اکبر خان محمدی)معماری دیگر... (علی اکبر خان محمدی)دفاع غیرعامل در ارگ بم (احمد اصغریان جدی)اصول یک معماری کویری (منصوره طاهباز)به یاد او که این میراث خاکی از اوست (زهره عمادی)بخش انگلیسیدانلود مجله صفه (شماره 19 و 20) http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://noandishaan3.persiangig.com/majaleh/modiriat_shahri_20.rar ------------------------------------------------------------------------------------------------------------شماره 23 - پاییز و زمستان 1375مکتب اصفهان - اعتلا و ارتقای مفهوم دولت (دکتر سید محسن حبیبی)زواره شهری در حاشیه کویر (دکتر علی غفاری)نگاهی به ائتلاف معماری و علوم و فناوری در نیم قرن گذشته (دکتر محمود رازجویان)روش موردی در آموزش معماری (مهندس لادن اعتضادی)کتابشناسی شهرهای ایران (بهرام قدیری)پدیده های ناسازگار - ساختارهای فنی و تکنیکی رایج و تولید انبوه ساختمان (مهندس محمدجعفر خاتمی)انرژی حاصل از نیروی باد (دکتر عبدالرزاق کعبی نژادیان)یادگاری از گذشته: مجموعه حاج کریم (مهندس کامبیز حاجی قاسمی)اثر دانشجو، سخن بی پرده (کاوه شفیعی)معرفی کتاباخباربخش انگلیسیدانلود مجله صفه شماره 23 http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://noandishaan3.persiangig.com/majaleh/soffeh%2023.rar ------------------------------------------------------------------------------------------------------------شماره 24 - بهار و تابستان 1376به یاران رفته درودی فرستبه یاد همکار عزیز (بهرام قدیری)به یاد استاد پیرنیا (مهندس مرتضی کسمایی)توسعه و گسترش کویر عامل محدودکننده استعدادهای طبیعی انسان تهران (دکتر عطا الله قبادیان)چرا ساختمان ها ترک می خورند (مهندس گیسو قائم)استاد پیرنیا از نگاهی دیگر (مهندس زهرا طاقی، دکتر فرهاد فخاری تهرانی)وقف نامه ها یکی از اسناد معتبر شناخت تاریخ معماری و شهرسازی ایران (بهرام قدیری)برگ جهان (زهره عمادی)آشنایی با استادکاران معماری سنتی ایران (بهرام قدیری)کتابشناسی شهرهای ایران (بهرام قدیری)یادگاری از گذشته: مدرسه امام خمینی یزد (مهندس کامبیز حاجی قاسمی)نگاهی به برنامه کارگاه های طراحی معماریاثر دانشجو در ارایه حضور (نجمه عزیزی بندرآبادی)معرفی کتاباخباربخش انگلیسیدانلود مجله صفه شماره 24 http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://noandishaan3.persiangig.com/majaleh/soffeh%2024.rar ------------------------------------------------------------------------------------------------------------شماره 25 - پاییز و زمستان 1376مسئولیت های طراحی شهری و مأموریت های مسئولان (مهندس سیاوش انصاری نیا)ویژگی های عام معماری روستایی ایران (دکتر اکبر زرگر)برنامه ریزی فضای سبز شهری (مهندس مهدی شیبانی)درس های معماری از تاریخ نزدیک - درسی در باب خلق فضا (دکتر محمود رازجویان)آموزش معماری (دکتر حمید ندیمی)نگاهی به تاریخ آموزش معماری در آمریکای شمالی (دکتر علی نمازیان)اقلیم و ورزش در هوای آزاد (مهندس منصوره طاهباز)اینترنت چیست (مهندس فرشاد رزمگاه)کتابشنای شهرهای ایران (بهرام قدیری)یادگاری از گذشته: تکیه مقری کلابندپی بابل (مهندس کامبیز حاجی قاسمی)گزارش نمایشگاه هنر مهندسی (پوریا صالحی)گزارش همایش معماری مسجد (زهره عمادی)نگاهی به برنامه کارگاه های طراحی معماریمعرفی کتاب (مهندس گیسو قائم)اخباربخش انگلیسیدانلود مجله صفه شماره 25 http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://noandishaan3.persiangig.com/majaleh/soffeh%2025.rar ------------------------------------------------------------------------------------------------------------شماره 26 - بهار و تابستان 1377آغاز سخن (مهندس زهرا اهری، دکتر اکبر زرگر)نقش مسجد در ساختار شهرهای مسلمان نشین (مهندس لادن اعتضادی)معماری شهری مسجد در مکتب اصفهان دستور زبان و واژگان (مهندس زهرا اهری، دکتر سید محسن حبیبی)مبانی نظری مکان یابی مساجد ایرانی در ادوار مختلف (مهندس احمد اصغریان جدی)مسجد تمثال انسان کامل (مهندس کامبیز نوابی)خطوطی از علم الجمال (زیبایی شناسی) معماری اسلامی، به ویژه در بنای مسجد (دکتر علی اکبر خان محمدی)حضور مسجد در بازار تهران (زهره عمادی)مسجد بهشت روی زمین (مهندس منصوره طاهباز)بناهای اولیه مسجد جامع کبیر یزد بررسی تاریخچه مسجد جامع کبیر یزد (مهندس صدیقه گلشن)قطعنامه همایش معماری مسجد: گذشته، حال، آیندهبخش انگلیسیدانلود مجله صفه شماره 26 http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://noandishaan3.persiangig.com/majaleh/soffeh%2026.rar ------------------------------------------------------------------------------------------------------------شماره 27 - پاییز و زمستان 1377کلیه مقالات این ویژه نامه به قلم مهندس سعید مشایخ فریدنی است.پروژه تحقیقاتی هنر مهندسی - پیشنهاد یک مدل آموزشیهنر مهندسی - درس هایی که باید از طبیعت آموخت (مدل های دانشجویی)سازه های باز و بسته شونده (مدل های دانشجویی)پیشگامان عرصه نوین معماری - مهندسین طراح (باکمیتستر، فرای اوتو، فیلکس کندلا، هاینز ایسلر) (مدل های دانشجویی)کندلااروپ، هانت، هریس و توروجایورگ شلایشرایسسیر تکامل شیشه های شفاف و کاربرد آن در معماری (مدل های دانشجویی)سازه های غشایی - روش و فن آوری ها (مدل های دانشجویی)سازه های فنری مهار شده تنسگریتی (مدل های دانشجویی)نقش های اوری گامیکتابشناسیاخباربخش انگلیسیدانلود مجله صفه شماره 27 http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://noandishaan3.persiangig.com/majaleh/soffeh%2027.rar ------------------------------------------------------------------------------------------------------------شماره 29 - پاییز و زمستان 1378به یاد استاد (مهندس نریمان فرحزا)تئوری های طراحی شهری: تحلیل گونه شناختی تئوری ها (دکتر کورش گلکار)تحلیل عدم تعادل فضایی در شهرها (دکتر زهره عبدی دانشپور)نقش دسترسی ها در کیفیت زندگی شهری (مهندس رضا سیروس صبری)افزایش بی رویه وسایط نقلیه موتوری شهر تبریز و اثرات محیطی آن (مهندس رحمت محمد زاده)نواب، تحلیل یک طرح شهری (مهندس رضا سیروس صبری، مهندس گیسو قائم)درس های معماری از تاریخ نزدیک – از صحبت های لویی کان با دانشجویان دهه ۶۰ میلادی (ترجمه : دکتر محمود رازجویان)جستاری در فرایند طراحی (دکتر حمید ندیمی)معماری ادیان نگرش توحیدی (مهندس بهمن ادیب زاده)مسکن روستایی در بریتانیا (دکتر اکبر زرگر)معادل فارسی واژه های رایج معماری و شهرسازی (دکتر جهانشاه پاکزاد)تازه های بازار کتاب (مهندس گیسو قائم)اخباردانلود مجله صفه شماره 29 http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://noandishaan3.persiangig.com/majaleh/Soffeh%2029.rar ------------------------------------------------------------------------------------------------------------شماره 30 - بهار و تابستان 1379ضرورت حضور طراحی شهری در فرآیند تهیه طرح جامع (دکتر کامران ذکاوت)تأثیر ارتباطات در کیفیت زندگی شهری (مهندس رضا سیروس صبری)میراث فرهنگی - طبیعی و گردشگری (مهندس سید حسن تقوایی)ذن و معماری ژاپن (مهندس لادن اعتضادی)درس های معماری از تاریخ نزدیک (دکتر محمود رازجویان)نیازهای روانی در رابطه با محیط مصنوع (دکتر علی نمازیان)روش تحقیق در مهندسی جنگ (مهندس احمد اصغریان جدی)حمام های درنظرگاه زمان (دکتر فرهاد فخاری تهرانی)معادل فارسی واژه های معماری و شهرسازی (دکتر جهانشاه پاکزاد)تازه های بازار کتاب (مهندس گیسو قائم)اخباردانلود مجله صفه شماره 30 http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://noandishaan3.persiangig.com/majaleh/Soffeh%2030.rar ------------------------------------------------------------------------------------------------------------


برچسب‌ها: دانلود مجله صفه
[ جمعه ۱۳۹۱/۰۳/۰۵ ] [ ۱۹:۳۹ بعد از ظهر ] [ فرزانه حاج علیزاده ]
.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ

موضوعات وب
امکانات وب